Minna, 45v

Katrin valmennuksen aluksi tekemä kattava alkukartoitus avasi silmäni lopullisesti stressitilani vakavuudelle. Pidin erityisesti siitä, ettei koko pakettia lähdetty heti ratkaisemaan kohtuuttoman suurilla muutoksilla vaan Katri ohjeisti sopivassa määrin ottaen täysin huomioon sen hetkisen tilanteeni. Katri antoi vinkkejä myös stressinhallintaan ja mindfullnessiin sekä stressiä vähentävään liikuntaan eli fokus oli kokonaisuudessa, ei pelkästään ravintoasioissa.